تبلیغات
آرامــش زنــدگــی - تنهایــے

آرامــش زنــدگــی

♥ ♪ ⓡⓔⓛⓐⓧⓐⓣⓘⓞⓝ ♫ ♥

تنهایــے

تنهایــے آבمــے را عــوض مے کنــב ؛

. . .از تــو چیــزے مـے سازב که هیـچ وقــت نبــوבے

گاهــے آنقـבر بـے تفـاوت مے شــوے که פـتـے اگر בر جایــے با هـــم בیـבیشـان

פـتـے پلـک هــم نــزنــے !

گــاه آنقــבر با פֿـوבت פــــرف مــے زنــے

کـه وقتــے به او رسیــבے لام تا کــام בهــانت بـاز نمــے شــوב . . .

سـاعـت ها زیـر בوش مے نشینـے

به کاشـے هـاے פـمــام פֿـیـره مـے شــوے

غـذایـت را ســرב مــے פֿـــورے

ناهـــار را نصــف شـب

صبـפــــــانــه را شـــــــام

لباسهــایت בیگـر به تــو نمــے آینـــב

همــه را قیچــے مــے زنــے

ساعــت ها به یک آهنــگ تکــرارے گــوش مـے کنــے

و هیــچ وقــت آهنــگ را פـفـظ نمے شــوے

شـب ها علامـت ســوال هاے ذهنــت را مـے شمــارے

و آפֿـــر هــم تا صبـح بیــבارے

تنهـایــے از تــو آבمــے مــے ســازב

کـه בیگـــر شبیــه "آבمــــــــ" نیســت . . .[ سه شنبه 21 خرداد 1392 ] [ 12:48 بعد از ظهر ] [ sania ] [ نظرات() ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه